معرفی شرکت

شرکت مهندسین مشاور آسو پارس کیش در ابتدای سال 1393 با دعوت از مهندسین مجربی که سابقه زیادی در رشته های مختلف مهندسی عمران و معماری و تاسیسات داشتند و اکثرا از مدیران سابق سازمان مناطق آزاد بوده اند بجهت مساعدت به زیبا سازی جزیره زیبای کیش و سرمایه گذارانی که برای ایجاد طرحهای خود وارد کیش میشوند و یا در کیش مشغول بوده و همواره در اجرای ضوابط و امور فنی شرکت خود و تعامل با سازمان و قوانین و مقررات مصئوب مشکلاتی دارند تاسیس گردید . شرکت مجوز فعالیت خود را بعنوان مهندسین مشاور اخذ کرده است ولی موضوع شرکت و خدمات مجاز شرکت که اهم آن فراهم کردن محیط امن از نظر فنی برای سرمایه گذاران و سازندگان کیش است شامل ارائه خدمات از مشاورت , طراحی , محاسبات ,نظارت , مدیریت پیمان و اجرا , تدارکات خارجی و مشارکت ساخت و رفع مسائل حقوقی واخذ مجوزهای لازم, پایان کار, پروانه ساخت و غیره میباشد...